Δημόσιος τακτικός  διαγωνισμός για τη μίσθωση  αυτοτελούς κτιρίου