ΔΗΜΟΣΙΟΣ A' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ