ΔΗΜΟΣΙΟΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ