ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 100.20 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΤΩΝ