Δημόσιος β’ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου