Διαγωνισμοί

Αριθμός Διακήρυξης: 141.20 ΑΝΟΙΚΤΟΣ HΛEKTΡONIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 140 ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -“LAPTOP”, ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΚΑΙ