Νέα - Ημερίδες

Alt

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

<< Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ>>.

διαβάστε περισσότερα
04 Sep 2017 12:00 AM
Alt

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
                 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
      ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
             
Ημερομηνία: 08/06/2017
 

διαβάστε περισσότερα
13 Jun 2017 12:00 AM