ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στην Ιατρική Διεύθυνση του Ψ.Ν.Α., 

Όραμα, στόχος και προτεραιότητα μας είναι η παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & απεξάρτησης, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.

 

Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι η προώθηση και προαγωγή της Υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή Υπηρεσιών Υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση που διαρθρώνεται σε τομείς στους οποίους λειτουργούν τμήματα κατά ειδικότητα, ειδικές μονάδες καθώς και διατομεακά και λοιπά τμήματα, ως εξής :

 

3 Ψυχιατρικοί Τομείς


Α΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :

Το 1ο ΨΤΕ
Το 2ο ΨΤΕ
Το 3ο ΨΤΕ
Το Μποδοσάκειο Α΄

Ο 1ος  Ψυχιατρικός Τομέας μαζί με τους Ξενώνες, τα Οικοτροφεία και τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα που βρίσκονται υπό την ευθύνη του.

Β΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :

Το 4ο ΨΤΕ
Το 5ο ΨΤΕ
Το 6ο ΨΤΕ

Ο 2ος Ψυχιατρικός Τομέας μαζί με τους Ξενώνες, τα Οικοτροφεία και τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα που βρίσκονται υπό την ευθύνη του.

Γ΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :

Το 8ο ΨΤΕ
Το 9ο ΨΤΕ
Το 10ο ΨΤΕ
Το Μποδοσάκειο Β΄

Ο 3ος  Ψυχιατρικός Τομέας μαζί με τους Ξενώνες, τα Οικοτροφεία και τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα που βρίσκονται υπό την ευθύνη του.

 

1 τομέας Σωματικής Ιατρικής

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Ο Τομέας αυτός υποστηρίζεται από τα ακόλουθα τακτικά εξωτερικά ιατρεία

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 

1 Τομέας Απεξαρτήσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ
 

Διατομεακά Τμήματα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΚΑΤ 1Α)
ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ)
ΤΜΗΜΑ ΩΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΠΠΑΔ)
ΙΑΤΡΕΙΟ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΦΥΛΛΟΥ
 

Λοιπά Τμήματα

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Διατροφής – Διαιτολογίας
Τμήμα Παραϊατρικών Επαγγελμάτων 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΠΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
3 Κ.Ψ.Υ. (Περιστερίου, Ν. Φιλαδέλφειας, Αθηνών)
Εξωτερικά Ιατρεία Πειραιώς, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114 – ΑΘΗΝΑ (στα εξωτερικά Ιατρεία όπου εξετάζονται ασθενείς των κλινικών του Νοσοκομείου καθώς και εξωτερικοί ασθενείς από Ιατρούς και ψυχολόγους)
 

Διευθυντής Ιατρικής Διεύθυνσης

Κόντης Δημήτριος - Συντονιστής Διευθυντής Ψυχίατρος

Τηλ. 2132054265

Γραμματεία Ιατρικής Διεύθυνσης

Πηνελόπη Τσίντζου - ΤΕ Νοσηλευτών

Κουτσοκώστα Χριστίνα - ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων

Τηλ. 2132054202 – 266

Fax. 2132054222

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : gramiatriki@psyhat.gr