ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Ψ.Ν.Α. Συμμετέχει με τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές σε Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.

Δείτε τον σχετικό κατάλογο