Έναρξη λειτουργίας 1999

Σκοπός:

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η συνεχής βελτίωση του επιπέδου γνώσεων του προσωπικού.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ειδικότητες.

Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων έως σήμερα: 12

Αριθμός ατόμων που έχουν εκπαιδευτεί έως σήμερα: 247

Τίτλοι προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί:

 • Εκπαίδευση στον χειρισμό ψυχικά ασθενών κατά την διακομιδή και παροχή φροντίδας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. (Ε228)
 • Κατάρτιση Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική. (Ε603)
 • Ψυχολογική Αντιμετώπιση. Στήριξη ασθενών και οικογενειών. (ΥΕ204)
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ευαισθητοποίηση και υποδειγματικοί χειρισμοί. (ΥΕ205
 • Νοσηλευτική και HIV/AIDS. Ο νοσηλευτής απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα των πασχόντων από AIDS. (E223)
 • Ψυχιατρική Νοσηλευτική. (Ε233)
 • Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. (Ε218)
 • Ψυχοκοινωνικά και ψυχιατρικά προβλήματα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. (Ε219)
 • Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Κοινότητα. (Ε202)
 • Κατάρτιση Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική. (Ε603
 • Ψυχοκοινωνικά και ψυχιατρικά προβλήματα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. (Ε219)
 • Ψυχολογική Αντιμετώπιση. Στήριξη ασθενών και οικογενειών. (Ε212)
 • Κατάρτιση Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική.   (ΥΟ5 – Υ.15-16/Ε045 )
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων.  (ΥΟ5 – Υ.15-11/Ε013)
 • Αντιμετώπιση φαινομένων βίας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας. (ΥΟ5 – Υ.15-12/Ε021)
 • Οργάνωση – Λειτουργία - Διοίκηση Οικοτροφείου. Η Θεραπευτική Ομάδα και ο ρόλος της. (ΥΟ5 – Υ.15-16/Ε047)