ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ
Το  Κ.Δ.Β.Μ. ΨΝΑ αποτελεί φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης και παρέχει στο νοσηλευτικό, ιατρικό και λοιπό προσωπικό:
α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση,
β) επανειδίκευση
γ) αναβάθμιση δεξιοτήτων
δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων και
ε) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.

ΕΡΓΟ
Το ΚΔΒΜ ΨΝΑ συνεχίζει την πολυετή και υψηλού επιστημονικού επιπέδου εκπαιδευτική δράση του πρώην ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΨΝΑ.
• Διεξάγονται μαθήματα σε φοιτητές/τριες και σπουδαστές/τριες στο πλαίσιο της θεωρητικής επισφράγισης της πρακτικής τους άσκησης καθώς και  παρουσιάσεις των κλινικών εργασιών τους.
• Οργανώνονται διαλέξεις και σεμινάρια για την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων του νοσοκομείου και όχι μόνο.
• Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων ανεξαρτήτως χώρου εργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΩΡΟΙ
Το ΚΔΒΜ ΨΝΑ στεγάζεται σε αυτόνομο κτήριο εντός του προαυλίου του νοσοκομείου. Διαθέτει μεγάλη αίθουσα διαλέξεων χωρητικότητας 60 ατόμων, αίθουσα διδασκαλίας χωρητικότητας 30 ατόμων καθώς και αίθουσα πληροφορικής δυναμικότητας 10 ατόμων. Οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με τα πλέον σύγχρονα εποπτικά μέσα.
Ο μεγάλος προθάλαμος των αιθουσών λειτουργεί ως σαλόνι και χώρος διαλείμματος καθώς επίσης και ο προαύλιος χώρος γύρω από το κτήριο.
Οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία εκπαιδευτηρίου και έχουν διαμορφωθεί για πλήρη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.
Η λειτουργία του ΚΔΒΜ ΨΝΑ έχει αδειοδοτηθεί από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας.


ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ
Οι αίθουσες διαλέξεων, διδασκαλίας και πληροφορικής μπορούν να διατεθούν και σε άλλους φορείς, με ανάλογο αντίτιμο, για την διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων εκπαιδευτικών δράσεων.  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Διευθύντρια κατάρτισης: Δρ. Μούγια Βασιλική, ΔΝΥ ΨΝΑ
Υπεύθυνη συντονισμού/εκπαίδευσης: Φουρλοπούλου Αργυρώ, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας ΠΕ, PhD(c), MSc, MEd, MHA

Επικοινωνία:
Λ. Αθηνών 374 Χαϊδάρι 12462
213 20 54 293, -351
kdbm@psyhat.gr