ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία και ευθύνη του Προϊσταμένου της Δνσης, που είναι υπεύθυνος για την αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών υποδομών του Νοσοκομείου, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαβίωση των φιλοξενουμένων ασθενών καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό του Νοσοκομείου.

Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Φουστέρη Παρασκευή 

Τηλ: 213 2054-238

Αναπληρωτής Δντης Τεχνικών Υπηρεσιών: Γαβρίλη Μαρία

Τηλ:        213 2054162
Τηλ-fax : 213 2054517

TMHMATA

Τμήμα Τεχνικού​
Προϊστάμενος: Γαβρίλη Μαρία ΤΕ Υπομηχανικός
Τηλ: 213 2054-299
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος:  
 

Σακαγιάννης Νικόλαος ΔΕ Ηλεκτρονικών

Τηλ: 213 2054104

Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας

Ζαϊρης Γεώργιος (ΔΕ Διοικητικού)
2132054114 & φαξ 2132054517.

 
Γεωπονική Υπηρεσία
Υπεύθυνος: Αντωνίου Άννα
Τηλ: 213 2054415
Απολυμαντές
  Τηλ: 213 2054392