ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία και ευθύνη του Προϊσταμένου της Δνσης, που είναι υπεύθυνος για την αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών υποδομών του Νοσοκομείου, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαβίωση των φιλοξενουμένων ασθενών καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό του Νοσοκομείου.

Αναπληρωτής Δντης Τεχνικών Υπηρεσιών: Μωραγιάννης Ιωάννης 

Τηλ:        213 2054163
Τηλ-fax : 213 2054512

TMHMATA

Τμήμα Τεχνικού​
Προϊστάμενος: Φουστέρη Παρασκευή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων
Τηλ: 213 2054-238
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος: Μωραγιάννης Ιωάννης ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Τηλ: 213 2054162
  Κατσαρογιάννης Ιωάννης ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Τηλ: 213 2054104
Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας

Σπηλιώτη Ελένη (ΔΕ Διοικητικού)
2132054114 & φαξ 2132054517.

Γαβρίλη Μαρία (ΔΕ Διοικητικού)
Τηλ 213 2054-299
Γεωπονική Υπηρεσία
Υπεύθυνος: Αντωνίου Άννα
Τηλ: 213 2054415
Απολυμαντές
  Τηλ: 213 2054392