• Τα οικοτροφεία είναι μονάδες  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας
  • Βρίσκονται σε χώρους εξωνοσοκομειακούς.
  • Φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές,  για διαβίωση θεραπεία και υποστήριξη με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα τα άτομα που διαμένουν στα οικοτροφεία είναι:

  • Άτομα που χρειάζονται ψυχογηριατρική φροντίδα
  • Άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές
  • Άτομα πού μπορούν να ζουν στην κοινότητα αλλά λόγω του χαμηλού βαθμού αυτοδυναμίας έχουν   ανάγκη στεγαστικής δομής υψηλής εποπτείας.
  • Ο αριθμός των ατόμων που φιλοξενούν τα οικοτροφεία δεν ξεπερνά τα 25 άτομα 

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ