Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας

Η Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1994, ως εξωνοσοκομειακή δομή του Ψ.Ν.Α. και ορίστηκε ως Ειδικό Κέντρο παροχής εξειδικευμένης περίθαλψης το 2001.

Είναι  ειδική, μη τομεοποιημένη μονάδα, καλύπτει ανάγκες τριτοβάθμιας περίθαλψης (ψυχοθεραπεία οικογένειας, ζεύγους, ατομική, ομαδική θεραπεία συστημικής κατεύθυνσης,  συμβουλευτική οικογένειας), αλλά και πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης (πρόληψη σοβαρής διαταραχής ή πρόληψη υποτροπών σε μέλος της οικογένειας).

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ:

Θεραπεία οικογένειας και ψυχοκοινωνική εκπαίδευση οικογενειών.
Θεραπεία ζεύγους.
Ατομική ψυχοθεραπεία.
Ομαδική συστημική θεραπεία.
Συμβουλευτική.
Εκπαίδευση Ψυχιάτρων / Ψυχολόγων / Νοσηλευτών και λοιπών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας. (παρέχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικό, κλινικό, βιωματικό στη θεραπεία οικογένειας  και ζεύγους συστημικής κατεύθυνσης).
Γενικότερη Επιστημονική δραστηριότητα.
 
 
Προσωπικό: στη Μονάδα εργάζονται Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλεύτρια Ψυχικής υγείας και Διοικητικός.

Διευθυντής της Μονάδας είναι ο Ψυχίατρος Κωτσίδας Φ.


Διεύθυνση: Ελλανίκου 3, Παγκράτι  Τ.Κ.11635

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2107232213 – 2107212646

e-mail: familytherapyunit@gmail.com