Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας

Η Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1994, ως εξωνοσοκομειακή δομή του Ψ.Ν.Α. και ορίστηκε ως Ειδικό Κέντρο παροχής εξειδικευμένης περίθαλψης το 2001.

Είναι  ειδική, μη τομεοποιημένη μονάδα, καλύπτει ανάγκες τριτοβάθμιας περίθαλψης (ψυχοθεραπεία οικογένειας, ζεύγους, ατομική, ομαδική θεραπεία συστημικής κατεύθυνσης,  συμβουλευτική οικογένειας), αλλά και πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης (πρόληψη σοβαρής διαταραχής ή πρόληψη υποτροπών σε μέλος της οικογένειας).

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ:

Θεραπεία οικογένειας και ψυχοκοινωνική εκπαίδευση οικογενειών.
Θεραπεία ζεύγους.
Ατομική ψυχοθεραπεία.
Ομαδική συστημική θεραπεία.
Συμβουλευτική.
Εκπαίδευση Ψυχιάτρων / Ψυχολόγων / Νοσηλευτών και λοιπών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας. (παρέχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικό, κλινικό, βιωματικό στη θεραπεία οικογένειας  και ζεύγους συστημικής κατεύθυνσης).
Γενικότερη Επιστημονική δραστηριότητα.
 
 
Προσωπικό: Η Μονάδα στελεχώνεται από ειδικότητες: Ψυχιάτρων, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Νοσηλευτριών Ψυχικής Υγείας και Διοικητικό προσωπικό.

Διευθυντής της Μονάδας είναι ο Ψυχίατρος Μαρκέτος Ν.


Διεύθυνση: Ελλανίκου 3, Παγκράτι  Τ.Κ.11635

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2107232213 – 2107212646

e-mail: familytherapyunit@gmail.com

 

«Ανακοίνωση Εκπαιδευτικού  Προγράμματος  2023-2027»

 

Η Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής πραγματοποιεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Συστημική Ψυχοθεραπεία», 4ετούς διάρκειας με σύνολο ωρών  εκπαίδευσης  550-600.

Το εκπαιδευτικό πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη απόγευμα 16.30-19.30 στο χώρο της Μονάδας (Ελλανίκου 3 στο Παγκράτι), από  Οκτώβριο ως Ιούνιο και έχει κλινικό, θεωρητικό και βιωματικό χαρακτήρα.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας (και άλλους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας που ασκούν κλινικό έργο), του ΨΝΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στη Μονάδα ένα βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία τους και την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη.

Αιτήσεις και βιογραφικά θα γίνουν δεκτά από Δευτέρα 5 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρες: Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή και ώρες 10.00-13.00.