Ο Διοικητής ΨΝΑ: Θεοχάρης Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Θεοχάρης είναι Πολιτικός Επιστήμονας, απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΑ) και στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΜΒΑ). Στην επαγγελματική του πορεία έχει υπάρξει διοικητικό στέλεχος εταιρειών και από το 2014 είναι Αναπληρωτής Διοικητής του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο. Από τις 10/5/2019 ορίστηκε κοινός Διοικητής του ΨΝΑ Δαφνί και ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο. 

Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.