ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στην  Νοσηλευτική  Διεύθυνση  του  Ψ.Ν.Α

Oραμά μας η ολιστική  αντιμετώπιση των προβλημάτων των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η πλήρης αποκατάσταση και κοινωνική τους επανένταξη.

Στόχος μας η ικανοποίηση των  χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσα από παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας Νοσηλευτική φροντίδα.

Προτεραιότητα μας αποτελεί η διεπιστημονική προσέγγιση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η οποία προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό, αμφίδρομη επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας.

Δέσμευσή μας η δια βίου εκπαίδευση του Νοσηλευτικού προσωπικού με επίκεντρο τις συνολικές ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και των θεραπευτών τους.

Καθημερινή μας προσπάθεια η ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η Νοσηλευτική  Διεύθυνση  διαρθρώνεται ως εξής:

9 Νοσηλευτικοί τομείς

Οι οποίοι εποπτεύουν τα εξής Νοσηλευτικά τμήματα:

ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 • ΤΕΠ
 •  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ (Ψυχιατρικό, Παθολογικό, Χειρουργικό, Δερματολογικό Οδοντιατρικό)
 •  9 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
 •  2 ΓΗΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 •  2 ΤΜΗΜΑΤΑ  ΜΑΚΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 •  1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
 •  1  ΜΟΝΑΔΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
 •  1  ΜΟΝΑΔΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ
 •  1  ΜΟΝΑΔΑ  ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ  ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΕΚΤΟΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 •  35 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  (ΞΕΝΩΝΕΣ: 16, ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ: 19 )
 •  51 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 •  4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ 18 ΑΝΩ
 •  3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 •  4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
 •  5 ΞΕΝΩΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ + 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
 •  1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
Διευθύντρια  Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
Δρ. Μούγια Βασιλική - Π.Ε. Νοσηλευτριών
 

Τομεάρχες  Νοσηλευτικής  Διεύθυνσης
Κοσμά Ντίνα - Τ.Ε. Νοσηλευτριών
Πάρη Ειρήνη - Τ.Ε. Νοσηλευτριών
Σφακιανός Μιχάλης - ΤΕ Νοσηλευτών
Ανέστη Γεωργία - Π.Ε. Νοσηλευτριών
Καραχάλιου Ευαγγελία - Τ.Ε. Νοσηλευτριών
Αργυρού παναγιώτα - Τ.Ε. Νοσηλευτριών


Τηλ. 2132054393-417-431
 

Γραμματεία Νοσηλευτικής Διεύθυνσης

Καρκούλιας Μιχάλης  - Δ.Ε Διοικητικού - Λογιστικού

Παπανικολάου Γεωργία - Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού

Δαδιώτη Ευαγγελία - Τ.Ε. Μαιών

Κόρμπη Ελένη - Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού

Τηλεφωνικό κέντρο : 2132054225
Fax: 2132054143
ηλεκτρονική Διεύθυνση: secny@psyhat.gr