ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME HΛEKTΡONIKO ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ