ΔΗΜΟΣΙΟΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 450 τμ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ " ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ"