ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 350ΤΜ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 9ου ΤΟΨΥ