ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 400 ΤΜ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 1ου και 3ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ