ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΑΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ 300 τ.μ στον 5ο ΤΟΨΥ

ΑΡ. ΔΙΑΚ. 60.24

Προκηρύσσεται Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14  στις 24-4-24 ημέρα Τετάρτη  και ώρα10:00-11:00 για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς ακινήτου  για (12) δώδεκα έτη, συνολικής μικτής επιφάνειας 300 τ.μ. περίπου, στον 5ο ΤΟΨΥ (Δήμοι:Αμαρουσίου, Αχαρνών, Διονύσου, Ν. Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης- Πεύκης, Ωρωπού, Μαραθώνα)  και να έχει εύκολη πρόσβαση σε αστική συγκοινωνία και κατά προτίμηση στο Μετρό, με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 34.200,00€ συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6% για  τη μεταστέγαση των φιλοξενούμενων από το ακίνητο επί της οδού Αγ.Παρασκευής 61-63,Χαλάνδρι, Ξενώνας Αρμονία.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί