ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ , 450τμ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΞΕΝΩΝΑ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ"

Διακήρυξη 11.23/30-1-23   

Δημόσιος επαναληπτικός  διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 & τον Ν. 4242/14, στις 17-2-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 για τη μίσθωση ακινήτου, για δώδεκα  (12) έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, συνολικής μικτής επιφάνειας  450 τ.μ. περίπου ,εντός των ορίων του 11ου   ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής και συγκεκριμένα στον Δήμο Αλίμου και στους όμορους δήμους αυτού, εντός των ορίων του 8ου ΤΟ.Ψ.Υ και συγκεκριμένα στον Δήμο Δάφνης και στους όμορους δήμους αυτού  καθώς και στο 7ο Δ.Δ. του Δήμου Αθηναίων, εντός των ορίων του 4ου ΤΟ.Ψ.Υ και συγκεκριμένα  στον Δήμο Ν. Ιωνίας και  στους όμορους δήμους αυτού, εντός των ορίων του 9ου ΤΟ.Ψ.Υ και συγκεκριμένα στον Δήμο Μοσχάτου  και όμορους δήμους αυτού, εντός των ορίων του 1ου ΤΟ.Ψ.Υ και συγκεκριμένα στον Δήμο Περιστερίου και όμορους δήμους αυτού, εντός των ορίων του 10 ου  ΤΟ.Ψ.Υ. και  στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων  για τη μεταστέγαση του Ξενώνα «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.900,00 €, συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%.

Σχετικά Αρχεία: PDF icon Συμβαση 11.23.pdf
Κατηγορία: Μισθώσεις