ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ 5ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ