Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση διαμερίσματος