Δημόσιος α΄  επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς  κτιρίου