Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη εύρεση κτιρίου