Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου