Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου