Δημόσιος γ΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου