Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου