Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου