Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση τριών (3) διαμερισμάτων