Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου