Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος