Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμού μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου για δώδεκα (12) έτη συνολικής μεικτής επιφανείας 350 τ.μ. για τη μεταστέγαση του Ξενώνα «ΕΣΤΙΑ»

                                                                                              Διακήρυξη 01.23/4-1-23  

Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 & τον Ν. 4242/14, στις 30-1-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου,  περίπου συνολικής μεικτής επιφανείας 350 τ.μ, για δώδεκα (12) έτη, με διεύρυνση των ΤΟ.ΨΥ. και συγκεκριμένα του 7ου ΤΟΨΥ Αττικής εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου, Φιλοθέης-Ψυχικού, 4ου Δ.Δ Δήμου Αθηναίων, 5ου Δ.Δ Δήμου Αθηναίων, 6ου Δ.Δ Δήμου Αθηναίων, του 8ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής και συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου, Χολαργού, Βύρωνα, Καισαριανής, Υμηττού, Ζωγράφου, Δάφνης και της 7ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων που περιλαμβάνει τις περιοχές Αμπελόκηποι, Πολύγωνο, Γουδί, Γκύζη, Πεδίον Άρεως, Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, Πολύγωνο και Γηροκομείο, του 9ου ΤΟ.ΨΥ. εντός των ορίων του Δήμου Μοσχάτου– Ταύρου, Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, 1ου Δ.Δ. Δήμου Αθηναίων, 3ου Δ.Δ Δήμου Αθηναίων και του 10ου ΤΟ.ΨΥ. εντός των ορίων των δήμων Αγ. Δημητρίου, Ηλιούπολης, Ν. Σμύρνης και του 2ου Δ.Δ. Δήμου Αθηναίων, για τη μεταστέγαση του Ξενώνα «ΕΣΤΙΑ», συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00€,συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%.

Κατηγορία: Μισθώσεις