Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου