Δημόσιος τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00-11.00, για τη μίσθωση ενός αυτόνομου κτιρίου ή τμήμα κτιρίου, στα όρια του 7ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής και συγκεκριμένα στα όρια του 4ου, 5ου και 6ου Δημοτικ