Δημόσιος Tακτικός Διαγωνισμός Μίσθωση Αυτοτελούς Κτιρίου για δώδεκα (12) έτη στέγαση τμήματος νέων εξαρτήσεων της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω