Δημόσιο α΄ επαναληπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές στις 24-5-2021 εταστέγαση του Οικοτροφείου «Δάμων»