ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 850.ΤΜ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ή ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 137.23 

Διαγωνισμός με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14 στις 24-10-23, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00-11.00 π.μ. για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου για τρία έτη, συνολικής μικτής επιφανείας 850 τ.μ. περίπου, στον Δήμο Αθηναίων ή σε όμορους Δήμους, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.000,00 €, για τη μεταστέγαση του Συμβουλευτικού Σταθμού της Μονάδας Απεξάρτησης από το Αλκοόλ που επί του παρόντος στεγάζεται στην οδό Τροίας 19- Αθήνα.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί