Ιστορία του Δ.Ι.Ε.Κ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΑΦΝΙ»

Η Σχολή ιδρύθηκε το1991 σα Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή(Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 58/04-03-91.

Το σχολικό έτος 2000-2002 η  Μ.Τ.Ε.Ν.Σ   μετατρέπεται σε Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο Τ.Ε.Ε  Α΄ κύκλου με την κοινή Υπουργική απόφαση με αριθ.Υ76/οικ. 4289(ΦΕΚ1492Β/7-12-2000) και λειτουργεί σύμφωνα με την αριθ Γ2/4512/28-08-01 απόφαση του Υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων.

Το έτος 2006 με το νόμο 3475/12/7/06 οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  τα ΤΕΕ μετατρέπονται σε Επαγγελματικές Σχολές( ΕΠΑΣ) .

Το 2015  καταργήθηκε η λειτουργία των ΕΠΑΣ και έγινε η μετατροπή τους σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) (ΦΕΚ ίδρυσης 1038/03-06-15).

Οι εγγραφές και οι αποφοιτήσαντες ανά έτος αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ» (ΑΠΟ 2015 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΟΝΟΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Β.Ε.Κ.

Α2015-16 Β

ΔΙΕΚ

29 ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΚ

 

Α2016-17 Β

ΔΙΕΚ

27 (ΟΙ 5 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

ΟΥΔΕΙΣ

 

Α2017- 18 Β

ΔΙΕΚ

27 ( ΟΙ 3 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

23

Α2018 – 19 Β

ΔΙΕΚ

26 (ΟΙ 10 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

17

Α2019 – 20 Β

ΔΙΕΚ

31 ( ΟΙ 15 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

18

A2020-21 B

ΔΙΕΚ

32 ( ΟΙ 7 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

14

(ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ)

Α 2021-22Β

ΔΙΕΚ

37

(Οι 6 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Γ

+1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ στο Γ )

1

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΒΕΚ ΑΠΟ 2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ :73