Ιστορία του Δ.Ι.Ε.Κ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΑΦΝΙ»

Η Σχολή ιδρύθηκε το1991 σα Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή(Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 58/04-03-91.

Το σχολικό έτος 2000-2002 η  Μ.Τ.Ε.Ν.Σ   μετατρέπεται σε Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο Τ.Ε.Ε  Α΄ κύκλου με την κοινή Υπουργική απόφαση με αριθ.Υ76/οικ. 4289(ΦΕΚ1492Β/7-12-2000) και λειτουργεί σύμφωνα με την αριθ Γ2/4512/28-08-01 απόφαση του Υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων.

Το έτος 2006 με το νόμο 3475/12/7/06 οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  τα ΤΕΕ μετατρέπονται σε Επαγγελματικές Σχολές( ΕΠΑΣ) .

Το 2015  καταργήθηκε η λειτουργία των ΕΠΑΣ και έγινε η μετατροπή τους σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) (ΦΕΚ ίδρυσης 1038/03-06-15).

Οι εγγραφές και οι αποφοιτήσαντες ανά έτος αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
91-93 Μ.Τ.Ε.Ν.Σ 35 32
92-94 Μ.Τ.Ε.Ν.Σ 40 41
93-95 Μ.Τ.Ε.Ν.Σ 50 48
94-96 Μ.Τ.Ε.Ν.Σ 31 31
95-97 Μ.Τ.Ε.Ν.Σ 24 24
96 -98 Μ.Τ.Ε.Ν.Σ 20 20
97-99 Μ.Τ.Ε.Ν.Σ 18 18
98-2000 Μ.Τ.Ε.Ν.Σ 17 16
99-2001 Μ.Τ.Ε.Ν.Σ 17 18
2000-02 ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. Η ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ. ΤΟ 2006 ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΞΑΝΑ ΩΣ ΕΠΑ.Σ ,ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΨΝΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ «ΔΙΑΔΡΟΜΗ»ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
2001-03 ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ 33 30
2002-04 ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ 28 27
2003-05 ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ 24 21
2004-06 ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ 23 18
2005-07 ΕΠΑΣ 31 26
2006-08 ΕΠΑΣ 27 23
2007-09 ΕΠΑΣ 26 24
2008-10 ΕΠΑΣ 25 23
2009-11 ΕΠΑΣ 23 14
2010-12 ΕΠΑΣ 35 24
2011-13 ΕΠΑΣ 36 28
2012-14 ΕΠΑΣ 27 23
2013-15 ΕΠΑΣ 32 27
2014-16 ΕΠΑΣ   ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΑΣ  ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟ 2015 ΜΕΤΑΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ  Δ.Ι.Ε.Κ.