Πρόγραμμα Σπουδών

Ειδικότητα:

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις

  ΕΞΑΜΗΝΟ Α     Β     Γ     Δ    
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  Ι, ΙΙ 4 4 8 4 4 8            
2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 1 2 3                  
3 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2   2                  
4 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2   2                  
5 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1   1                  
6 ΥΓΙΕΙΝΗ –ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1   1                  
7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3                  
8 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ I, II       2   2            
9 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ       2   2            
10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ       2   2            
11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ       1   1            
12 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)         5 5            
13 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι, ΙΙ             2   2 3   3
14 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ –ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ             2   2      
15 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ             2   2 3   3
16 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ               14 14   14 14
  ΣΥΝΟΛΟ 11 9 20 11 9 20 6 14 20 6 14 20

 

5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική  Άσκηση 960 ωρών σε Νοσηλευτικά Τμήματα / Κλινικές του ΨΝΑ
Θ: Θεωρητικό, Ε: Εργαστηριακό