ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ