Το χειρουργείο. Έγινε το 1934 στο 3ο περίπτερο. (Αρχείο Ταστσόγλου)

Το χειρουργείο. Έγινε το 1934 στο 3ο περίπτερο. (Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ