89.21 Δημόσιος τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός ακινήτου 450-500 τ.μ.