ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η εμπλοκή των ασθενών μαζί με τους θεραπευτές τους στη λήψη αποφάσεων (συμμετοχική λήψη απόφασης-ΣΛΑ) που αφορούν στην υγεία των ασθενών μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη μεταξύ των οποίων είναι η τήρηση της θεραπείας. Η ΣΛΑ εφαρμόζεται σε γενικές ιατρικές, αλλά και ψυχικές διαταραχές και φαίνεται να οδηγεί σε βελτίωση της γνώσης των ασθενών για τις διαθέσιμες επιλογές και σε θεραπευτικές αποφάσεις πιο συμβατές με τις αξίες τους.

Το ΨΝΑ έχει αναπτύξει κάρτες ΣΛΑ για τις κύριες ψυχικές διαταραχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Ψυχιάτρους και ειδικευόμενους Ψυχιατρικής με στόχο την ενημέρωση των ασθενών για τις διαθέσιμες θεραπείες και τη συμμετοχική λήψη απόφασης για τη θεραπεία.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί ελεύθερα να τις χρησιμοποιήσει.

Ψυχωτική διαταραχή

Διπολική διαταραχή

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Άνοια

Κατάθλιψη