Γενική άποψη του νοσοκομείου πριν από το 1940. (Φωτογραφία από το αρχείο Ταστσόγλου)

Γενική άποψη του νοσοκομείου πριν από το 1940. (Φωτογραφία από το αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ