Νοσηλευόμενες, εργαζόμενες στο ραφείο του νοσοκομείου. 1938. (Αρχείο Ταστσόγλου)

Νοσηλευόμενες, εργαζόμενες στο ραφείο του νοσοκομείου. 1938. (Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ