Το διοικητήριο που κτίστηκε το 1934, με τον προ αυτού κήπο. (Αρχείο Ταστσόγλου)

Το διοικητήριο που κτίστηκε το 1934, με τον προ αυτού κήπο. (Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ