Θάλαμος λουτρών ενός από τα μόνιμα περίπτερα του 1934. (Αρχείο Ταστσόγλου)

Θάλαμος λουτρών ενός από τα μόνιμα περίπτερα του 1934. (Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ